Miriam Sellés Llauger - Regidora

Contacte

miriamselles@calella.cat

Formació

Veterinària

Trajectòria professional

Principalment he treballat en diferents sectors del món veterinari. Actualment treballo en una granja de vaques de llet.

Retribucions i/o indemnitzacions

En concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats (excepte a la Junta de Govern Local) dels que formin part, rep com a indemnització la quantitat de 414,00 € bruts i amb un màxim de 4.968 € bruts anuals.

Darrera actualització: 21.06.2023 | 15:34