ERC: Som aquí per transformar!

El pressupost per l’any 2017 que presenta el govern de Calella, format pels grups municipals de CiU i el PSC, demostra que la transformació real de Calella haurà d’esperar. Els pobles i ciutats evolucionen amb el temps. I Calella i tots nosaltres, la seva gent, també. Per aquest motiu esperàvem un pressupost que reflectís una visió estratègica de present i futur clara. Un seguit d’inversions que permetin preparar i transformar la ciutat amb serveis i espais públics de qualitat. Una Calella neta i endreçada. Una política transparent sobre els diners que ja hem gastat i continuarem gastant a la Fàbrica Llobet Guri. I una priorització de les necessitats en els nostres equipaments. Però malauradament no és així. Recordem que aquest govern no té un pla de mandat. No sabem cap a on va.

El Parc Dalmau continua essent una assignatura pendent. Pensem que el primer que cal fer és senyalitzar i posar tanques de protecció a les zones perilloses i amb desnivells molt pronunciats, per després millorar el seu patrimoni i gestió forestal, dinamitzant-lo, per exemple, amb un mòdul de biblioparc, de cara a la primavera, i un punt de bar. També és l’entorn que ha d’acollir una part dels circuits inclusius, espais pel gaudi dissenyats i preparats per a les persones amb algun tipus de discapacitat. Des d’ERC hem fet propostes en aquest sentit.

Continuem defensant que cal crear i posar en funcionament de forma immediata des de l’ajuntament, uns espais de coworking (espais de treball compartit per a emprenedors, on es comparteixen idees i dinàmiques de treball, i es comparteixen també els costos dels espais físics on s’ubica l’activitat). Aquesta ha estat una eina que molts ajuntaments han posat al servei dels seus emprenedors al llarg dels anys de la crisi econòmica, i Calella n’hem quedat orfes. Adaptar-nos als nous temps i necessitats vol dir això, per exemple. I ja hem fet tard.

També hem proposat dissenyar i executar dos programes específics vinculats a la inserció laboral: un programa d’inserció laboral per a persones en situació d’atur de llarga durada, i un altre pla específic local de formació/acompanyament/suport a la inserció laboral destinat a persones amb alguna discapacitat. Però la resposta novament ha estat negativa.

Des d’ERC continuem veient amb preocupació que el pressupost municipal reflecteixi imports descompensats pel que fa a les quantitats que destinem a les entitats i teixit esportiu i cultural de la ciutat respecte les quantitats que estan destinades a finançar esdeveniments de caràcter privat i que se celebren a la nostra ciutat. Que amb diners públics ajudem a atraure i celebrar a la nostra ciutat esdeveniments impulsats per empreses privades, que tenen un benefici econòmic, només és correcte en aquells casos en què el retorn per a la gent de Calella, pel seu conjunt, sigui evident.

S’aprova, per exemple, una partida concreta dotada amb 35.000€ per a la Volta Ciclista Catalunya mentre que es dota amb només 28.500€ la bossa des d’on es financien les activitats regulars de les entitats esportives de la nostra ciutat al llarg de l’any. No ens sembla just ni lògic. Nosaltres valorem l’esforç dels clubs per fomentar l’esport de base. I demanem augmentar, fins a 50.000€, les dues partides destinades a finançar la convocatòria de subvencions per a activitats fetes per les entitats esportives com també per les culturals (actualment, només 23.400€).

Apostem per millorar de forma integral i donar un nou aire als equipaments culturals municipals que ja tenim, per modernitzar-los i fer-los més atractius. Hem reivindicat les millores en el Museu Josep-Maria Codina i Bagué, d’una banda, i adequar definitivament l’arxiu històric municipal. Novament, ens hem quedat sols. El govern té altres prioritats.

Tampoc s’han acceptat propostes com augmentar la partida destinada a la compra de llibres de la biblioteca (fins a 15.000€ - ara mateix 8.000€) o incloure la inversió per cobrir el pati de la biblioteca. Ens sembla necessari també millorar els accessos al far, o crear una aplicació/entorn virtual/espai web per coordinar les activitats i peticions de material de les entitats de Calella. Res ha quedat recollit.

El pacte ràpid i immediat que van signar a Calella els grups de CiU i el PSC, el maig del 2015, dóna els seus fruits en moments com aquests. La suma aritmètica dels vots de tots dos grups els permet tirar endavant, sense necessitat de sumar propostes ni sensibilitats dels grups de l’oposició. És una opció legítima, però que no compartim des d’Esquerra Republicana. Nosaltres, però, continuem treballant!

Darrera actualització: 04.03.2022 | 13:38