Josep Grima Gàlvez - 2n Tinent d'Alcaldia

Dades personals

Partit polític: Junts Calella

Data de naixement: 06/01/1995

Contacte

josepgrima@calella.cat
 

Formació  acadèmica

 • Tècnic de la dependència especialista en atenció a la diversitat.
 • Estudiant de Publicitat i màrqueting

Experiència professional

 • Educador i vetllador de la SIEI de l'Escola Pia de Calella.
 • Empresari del sector esdeveniments i espectacles.
 • Gerent de la Joventut Nacionalista de Catalunya.
 • Cap de gabinet a l'oficina tècnica del Grup Parlamentari de Junts al Parlament de Catalunya.

Altres càrrecs  

 • Membre del ple del Consell Comarcal del Maresme.
 • Vicepresident de Gestaigua.
 • Representant de l'Ajuntament al Consorci de normalització lingüística (suplent).
 • Representant de l'Ajuntament a la Xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Associaconisme

 • Membre de l'ATSOC

Trajectòria política

 • 2022: Cap de gabinet a l'oficina tècnica del Grup Parlamentari de Junts al Parlament de Catalunya
 • 2023: conseller al Consell Comarcal del Maresme
 • 2023: regidor de l'Ajuntament de Calella

Retribucions i/o indemnitzacions

En concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats (inclosa la Junta de Govern Local), rep com a indemnització la quantitat de 2.266 € bruts, amb un màxim de 33.600 € bruts anuals.

Retribució per assistència al Ple del Consell Comarcal del Maresme: 200€ per sessió (any 2024)

Darrera actualització: 11.03.2024 | 14:25