Consell dels Adolescents

Concepte

El Consell dels Adolescents és l’òrgan estable on els adolescents poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, així com proposar accions concretes per transformar la ciutat.

Funcions

El Consell dels Adolescents podrà emetre i formular propostes i suggeriments en l'àmbit de treball del Consell.

A cada curs escolar es desenvoluparà com a mínim un projecte anual, la temàtica del qual s'escollirà en la sessió de constitució a partir de la proposta de la Presidència, i que s'anirà desenvolupant i tractant al llarg de les sessions de treball de la Comissió. A aquests efectes, el Govern municipal es compromet a estudiar-ne les propostes, valorar-les i, en el cas que no siguin acceptades, justificar-ne el motiu i donar-ne compte al Plenari d'aquest.

El Consell també durà a terme una tasca de difusió de les iniciatives proposades, per a la sensibilització de la població sobre la importància de la participació dels adolescents.

Composició

El Consell dels Adolescents de Calella està integrat per un màxim de 45 consellers i conselleres, triats d’entre els alumnes de 1er a 4rt d’ESO dels centres de secundària Escola Pia, Escoles Freta i IES Bisbe Sivilla, i està coordinat per l'Àrea de Joventut i de Participació.

Actes

Darrera actualització: 17.08.2021 | 10:25