Àrea de Participació

Presentació

Entenem la Participació Ciutadana com un principi inspirador de les noves formes de governança i de democràcia participativa, un element essencial en l’articulació i funcionament de l’ajuntament que, per ser l’administració més pròxima, és on la ciutadania pot i ha d’implicar-s’hi més directament.

La Participació Ciutadana no pot per si mateixa aportar una solució ni als nous ni als vells problemes de la societat, i per tant de la ciutat i dels seus barris o districtes. La finalitat de l’Àrea és establir canals de comunicació bidireccional entre la ciutadania i l’administració per a fomentar la seva participació i implicació en el govern de la població, utilitzant eines que potenciïn l’escolta activa.

La Participació Ciutadana és la base de la Democràcia i com a tal ha de ser un mecanisme real, en aquest sentit s’apostarà per crear els mecanismes necessaris per articular la implicació dels veïns en la presa de decisions sobre quin és el futur que es vol per a la ciutat, i s’establirà la planificació, coordinació i gestió de les polítiques municipals en matèria de participació ciutadana.

Espai Can Saleta (c. Sant Jaume, 225-229) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Darrera actualització: 25.05.2022 | 12:33