Sebastián Tejada García - Regidor

Dades personals

Regidor de l'oposició.

Partit polític:  Calella en Comú (portaveu)

Data de naixement: 24/04/1961 

Contacte

Adreça electrònica: tejadags@calella.cat

Formació acadèmica

  • Batxillerat i COU.
  • Vaig estudiar fins a cinquè de Medicina
  • He fet diversos cursos de Logística i Producció Industrial a EADA 

Trajectòria professional

Vaig treballar dels 14 als 19 anys a Organon Española (ajudant de Laboratori), entre els 20 i els 24 anys a l'equip d'estudis econòmics de  l'Ajuntament de Sant Boi (responsable de l'equip d'estudis d'opinió), entre els 25 i 27 anys a l'Institut Nacional d'Estadística (responsable de treball de camp) i des de 1988 a Reyde, S.A. (quasi tots aquests anys com a responsable de Programació de la Producció de les fàbriques de l'empresa). 

Altres càrrecs

Portaveu del Grup Comarcal de En Comú Guanyem al Consell Comarcal del Maresme.

Retribucions i/o indemnitzacions

En concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats (excepte a la Junta de Govern Local) dels que formin part, rep com a indemnització la quantitat de 500,00 € bruts i amb un màxim de 6.000 € bruts anuals.

Darrera actualització: 12.03.2024 | 15:50