S’inicien les obres de rehabilitació de dues de les façanes de la Fàbrica Llobet-Guri

Dimecres, 15 de gener de 2020 a les 00:00

Està previst que les obres tinguin una durada de 12 setmanes.

Dilluns dia 20 comencen les obres de rehabilitació de dues de les façanes de la Fàbrica Llobet-Guri, concretament, les façanes del carrer Llobet i Guri (est) i la del carrer Sant Jaume (principal). Les obres tenen una durada prevista de 12 setmanes. El projecte de rehabilitació realitzat contempla també la recuperació de la façana oest del carrer Sant Pere, on es troba l’accés a l’Escola el Far, però aquesta queda per a una següent fase, prevista per a l’estiu de 2020, aprofitant les vacances escolars.

Les successives remodelacions interiors de l’edifici, com l’Escola Oficial d’Idiomes, el Museu del Turisme, les noves oficines per als Serveis Municipals, molt marcades per la nova implantació del CEIP El Far a la planta baixa, fan palès l’estat de degradació de les façanes i l’efecte de la brutícia acumulada per la proximitat de la carretera NII, la qual cosa evidencia la necessitat d’actuar en la part exterior de l’edifici.

Per la naturalesa de la seva construcció, es contemplen dues actuacions diferenciades pel que fa a la rehabilitació de les façanes. La primera és per a les façanes est i oest, acabades amb arrebossat de morter de calç pintat; i una segona, per a la façana principal del carrer Sant Jaume construïda amb carreus de pedra i prefabricats de formigó.

Les actuacions previstes a les façanes de les naus laterals són la neteja amb aigua a pressió amb hidro-netejadora, la neteja de la cornisa d'obra a l'encontre amb coberta, la retirada d'antics ancoratges i elements obsolets a façanes, així com la reparació dels elements malmesos. Es preveu el pintat del parament del mateix color que als patis interiors ja rehabilitats.

Pel que fa a l’actuació a la façana principal al carrer Sant Jaume, es contempla el tractament a base de neteja química de façana de carreuat de pedra i prefabricat de formigó/morter en bon estat de conservació, mitjançant l'aplicació de llança d'aigua a pressió amb detergent neutre i un tractament superficial de protecció. Es contempla també la instal·lació d’un remat de cornisa inclinada amb xapa de zinc natural i el pintat de reixes i tanques metàl·liques de protecció existents en planta baixa amb tractament anticorrosiu.

Darrera actualització: 10.02.2022 | 14:33