L’Ajuntament ha subvencionat 74 iniciatives de desenvolupament empresarial durant el 2022

Divendres, 27 de gener de 2023 a les 00:00

Des de l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Consum s’ha repartit 33.499,45€ en base a tres línies d’ajuts: millora, rehabilitació, adequació, ampliació, manteniment i/o conservació de locals comercials o establiments de serveis buits o amb activitat; desenvolupament empresarial i foment de l’ocupació local

L’Ajuntament ha aprovat i atorgat 74 subvencions per al desenvolupament empresarial del municipi. A través de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Consum s’han repartit 33.499,45€, dividits en tres línies de subvenció diferents: millora, rehabilitació, adequació, ampliació, manteniment i/o conservació de locals comercials o establiments de serveis buits o amb activitat; desenvolupament empresarial; i, per últim, foment de l’ocupació local. 

Enguany, a més, s’ha articulat una convocatòria extraordinària (de la línia 3), vinculada amb el Programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT), subvencionat per la Diputació de Barcelona, i adreçada a les empreses de la cadena de valor dels sectors de la restauració i l’alimentació.

Des de l’any 2013, l’Ajuntament de Calella ha vingut establint una línia d’ajuts públics, en forma de subvencions econòmiques, per al desenvolupament empresarial de la ciutat. En un primer moment, l’any 2013, amb una primera convocatòria de subvencions per actuacions d’obertura, rehabilitació, millora, adequació, manteniment i conservació de locals comercials buits, per, l’any següent (2014) obrir la convocatòria a locals comercials i establiments amb activitat. L’any 2015 s’hi va afegir una segona línia de subvencions, adreçada al foment de l’ocupació local. I l’any 2016, una tercera línia, la de foment de l’emprenedoria local. Més endavant, l’any 2020, la línia de subvencions per al foment de l’emprenedoria local va ampliar el seu focus, per donar resposta a tot un ampli ventall d’actuacions de desenvolupament empresarial (digitalització, sostenibilitat, entre altres). 

Els resultats obtinguts des de l’any 2013 fins l’any 2021 informen d’un total de 246 sol·licituds de subvenció concedides en relació a aquestes 3 línies d’actuació, amb un import global concedit de 148.199,70 € i una taxa de cobertura d’aquestes subvencions propera o superior (en funció dels anys) al 90%, pel que fa a la relació entre les sol•licituds de subvenció presentades i les subvencions finalment atorgades. Aquests resultats ens informen d’un alt grau d’acceptació d’aquest programa de subvencions entre el teixit empresarial de la ciutat i referma l’aposta de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Consum per seguir ajudant les empreses, persones autònomes i treballadores de la ciutat, i, molt especialment, per a recuperar el nivell d’activitat i d’ocupació previ a la crisi originada per la COVID-19.

Darrera actualització: 09.03.2023 | 13:12