Gestaigua inicia els treballs de millora de la xarxa d’aigua potable al Rierany dels Frares

Dilluns, 13 de gener de 2020 a les 00:00

Les obres tenen una durada prevista de dues setmanes.

Avui s’inicien les obres de millora de la xarxa d’aigua potable al Rierany dels Frares, entre la N-II i el passatge Agustins. És per aquest motiu que des d’avui i durant dues setmanes l’accés al Rierany dels Frares des de la carretera estarà tallat al trànsit. La Policia Local ha habilitat doble sentit de circulació el tram de Monturiol fins passatge Agustins.

Les obres consisteixen en la renovació de la canonada d’aigua potable actual de fibrociment DN 200, per una canonada de polietilè de DN 225 mm, així com la instal·lació i renovació de les vàlvules (aixetes) al creuament de la carretera i a les escomeses dels blocs de pisos. 

Aquest tram de canonada és una artèria general, que subministra aigua a la part central de Calella del Rierany dels Frares fins a l’Església. Els darrers anys ha sofert contínues avaries que han afectat una part important de la població. Amb aquesta actuació, a part de renovar un dels trams que han sorgit més averies, s’aprofita per instal·lar vàlvules de sectorització, que permetran en un futur actuar amb més celeritat i afectar a menys persones en cas d’incidència.

Pel que fa al subministrament d’aigua, està previst que es talli el subministrament durant un matí encara per concretar. El dia es comunicarà com a mínim amb 2 dies d’antelació i dependrà de la mateixa obra.

Darrera actualització: 10.02.2022 | 14:36