Fins el 8 de maig hi ha temps per a presentar propostes d’inversió pels Pressupostos Participatius del 2022

Dimarts, 19 d'abril de 2022 a les 00:00

Els projectes han de ser d’interès general, amb un cost d’entre 30.000 i 100.000 euros, i els pot presentador qualsevol ciutadà empadronat a Calella major de 16 anys

L’Ajuntament ha obert la convocatòria corresponen als Pressupostos Participatius del 2022. La partida econòmica destinada és de 110.000,00€, dels quals 10.000,00 aniran destinats a joventut. 

Les propostes les poden presentar tots aquells ciutadans majors de 16 anys empadronats a la ciutat. Cada persona pot presentar un màxim de dues propostes d’inversió que han de tenir un interès general, com la millora d’un carrer, la creació d’un espai verd, la restauració d’un edifici municipal, etc. El cost aproximat de cada proposta ha d’oscil•lar entre 30.000 i 100.000 euros, IVA inclòs. 

Les propostes s’han de vehicular a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de Calella mitjançant una instància acompanyada d’una petita memòria explicativa de la proposta. Hi ha de constar l’objectiu del projecte, en què consisteix i una valoració econòmica aproximada. Per fer-ho cal demanar cita prèvia. Una vegada presentades les iniciatives, aquelles que compleixin els requisits establerts a les bases i hagin passat a la fase de votació seran considerades propostes de titularitat de l’ajuntament, podent reservar-se el dret de millorar el projecte guanyador en cas de considerar-ho oportú.

La proposta que s’executarà serà la que tingui més vots. Una vegada redactat el projecte d’obres, adjudicat i executat; en el cas que hi hagi un disponibilitat econòmica es valorarà la possibilitat d’executar una de les altres propostes. 

Una comissió tècnica examinarà tots els projectes per avaluar-ne la seva viabilitat. En el cas que algun projecte sigui inviable s’intentarà readaptar-lo. Les propostes que passin aquest filtre es portaran a deliberació i votació del Consell de Convivència i Participació Ciutadana. Totes les persones que hagin presentat una proposta tindran l’oportunitat de poder explicar el seu projecte davant el consell perquè aquest pugui tenir la màxima informació.

Els cinc projectes seleccionats pel Consell de Convivència i Participació Ciutadana es posaran a votació perquè els calellencs i calellenques triïn els que considerin més adients.

Darrera actualització: 14.02.2023 | 10:38