PP: Estudi dels preus del aigua

La tarifa de preus de l'aigua , no te en compte el Decret Legislatiu 3/2003 del 4/11/03 de la Generalitat- DOGC 4015 del 21/11/03 que en el article 2, punt 15 diu : “Consum bàsic : el volum d´aigua mínim mesurat en metres cúbics per persona i mes o equivalent, suficient per cobrir les necessitats ordinàries de tipus higiènic i sanitari d´una persona en un context determinat” . La disposició addicional primera del mateix decret, fixa el consum bàsic en 100 litres persona i dia.

Reafirmat per l´article 44 de la llei 7/2011 del 27 juliol, de mesures fiscals i financeres DOGC 29/7, amb vigència des de el 1/10/2011 i fa referència també a la lletra M, del art. 3.1 del decret legislatiu abans mencionat, que diu : “Principis : Garantia d´un preu assequible per als consums domèstics de tipus familiar no sumptuaris”. En el punt 2 de la disposició addicional primera redactada pel número 8 del art. 1 de la llei 12/2004, del 27/12 DOGC 31/12/2004, expressa : “Atès el principi que conté la lletra M del art. 3.1, la tarifa del servei te que establir un preu específic aplicable al consum bàsic. Aquest volum de consum en període de facturació es pot fer coincidir amb el volum considerat al efecte del Cànon de l´aigua.

L´Agencia Catalana de l´Aigua (ACA) aplica el disposat de 100 litres per persona i dia, que curiosament es pot demanar a través de la concessionària però aquesta no ho te en compte per la seva facturació i entén que la seva tarifa de preus es la que val.

Una família de sis persones, sense carnet de família nombrosa, ( matrimoni amb dos fills i dos avis). Segons la llei el consum bàsic serien 600 litres dia, que son 18 m3 al mes. La tarifa de preus el mínim son 15 m3 /mes per tant els cobren 3 m3 a preu recarregat.

COMPARACIO CALELLA AMB AIGÜES DE SABADELL, que si aplica el consum bàsic (publicat en la seva pàgina Web)

Família de 6 persones

Calella  quota servei 11,09   consum 18 m3                 12 x 0,1239           1,49

                                                                                                 3x 1,1223           3,37

                                                                                                 3x 1,8349           5,50        total 21,45 €

Sabadell  quota servei  8,17  consum 18m3                 12x 0,4839            5,80

                                                                                                6x 0,4926            2,95        total 16,92€

Família de 8 persones

Calella   800 l diaris = 24 m3 mes   quota servei   11,09

                                                                                              12 x 0,1239         14,49

                                                                                                                3 x 1,1223           3,37

                                                                                                                9 x 1,8349         16,51        total 32,46

Sabadell  24 m3 mes   quota  servei   8,17         

                                                                                              16 x 0,4839          7,74

 

                                                                                                8 x 0,4926          3,94         total 19,85

Atès que es tracta d’un tema jurídic, demanem i esperem que els serveis corresponents de l’Ajuntament s’interessin per aquesta situació.

JO, L’ESGLÈSIA DE CALELLA I LA DECLARACIÓ DE LA RENDA

Els darrers temps hem pogut veure com el nou capellà de l’Església de Calella s’ha pronunciat i es pronuncia a favor de la independència, i té penjats rètols polítics a la façana de la nostra Església, que és de tots els calellencs.

Parlo en el meu nom i dic, que l’església ha de procurar per les ànimes dels seus ciutadans i en cap cas han d’entrar en temes polítics i donat que això no succeeix a la nostra ciutat, us dic que en la propera declaració de la renda i si no canvien les actituds d’aquest capellà, serà la primera vegada que no tatxi la casella de l’església a la meva declaració de la renda.

A dir, que em sap molt greu que per l’actitud d’alguns capellans, l’església no pugui gaudir de la meva aportació, i segurament que la de molts altres ciutadans que pensen igual que jo, ja que crec que fan una labor social molt important a tota Espanya i arreu del món.

Aquest article el vaig presentar en el darrer número de la revista municipal, però donat que no s’ha rectificat i a més s’han sumat les altes esferes de l’Església catalana, crec que és del tot vigent. El que més els hi dol a les persones, associacions i religions, entre d’altres, són els diners, i amb els meus diners no faran política.

Josep Maria Pérez Basart, (regidor del PP de Calella, enginyer i arquitecte tècnic)

Darrera actualització: 04.03.2022 | 13:08