Concurs oposició per a la provisió d'una plaça d'inspector d'obres i platja (Exp. 2022/1658)

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1) i
  • El comprovant de l'abonament dels drets d'examen.

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l'excel específic de la relació de mèrits facilitat per l'Ajuntament de Calella (Document 2).

Els candidats/ates no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada únicament als candidats seleccionats.

Termini de presentació de candidatures del 21/06/2022 al 19/07/2022 ambdos inclosos.

Darrera actualització: 29.06.2023 | 13:49