Concurs oposició per a la provisió d'una plaça de tècnic mitjà d'Esports (A2)

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1) i
  • El comprovant de l'abonament dels drets d'examen.

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l'excel específic de la relació de mèrits facilitat per l'Ajuntament de Calella (Document 2).

Els candidats/ates no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada únicament als candidats seleccionats.

Periode de presentació de candidatures del 11/05/2022 al 08/06/2022

Darrera actualització: 10.03.2023 | 09:18