PSC CALELLA: Actuem d'una vegada!

Històricament les nostres societats han estat marcades per una cultura patriarcal, un model de relacions de gènere basat en la subordinació i discriminació de les dones. Aquestes desigualtats de gènere s’han perpetuat en el temps amb l’arribada del capitalisme, que malgrat no haver creat aquestes desigualtats, s’ha aprofitat de la diferenciació social existent per justificar i/o mantenir la seva lògica: la necessitat d’una base no econòmica (treball de la llar) perquè pugui existir un mercat.

D’altra banda, cal destacar que el fet de què la dona es dediqui a uns tipus de treball que podríem englobar en l’anomenada esfera de treball reproductiu (subsistència familiar, voluntariat, treball domèstic) ha comportat una dependència cap a l’home, que era l’encarregat del treball “productiu” i en conseqüència del treball remunerat.

Ara bé, afortunadament, els canvis de valors que s’han produït en les nostres societats, la globalització i un cúmul de variables de diferent naturalesa, ha fet augmentar considerablement la taxa de dones que s’incorporaven al mercat laboral.

No obstant això, i malgrat que la situació de la dona ha millorat respecte abans, una situació que ens pot semblar molt positiva; les ocupacions precàries que desenvolupen les dones, els salaris inferiors respecte l’home, i l’elevada taxa de desocupació d’aquestes, ni ens tranquil·litza ni ens provoca satisfacció per la feina feta fins ara.

És per aquest motiu que com a socialistes, reivindiquem la lluita que durant tants anys els homes i dones amb consciència social i valors ferms hem dut a terme. Demanem més esforç, dedicació  i lluita a tota la ciutadania i, sobretot, exigim a les institucions respostes efectives i polítiques encaminades a combatre aquest problema.

El PSC Calella és ben conscient de la tasca tan dura que ens espera per poder garantir  els drets de les dones (no només en l’àmbit laboral) i combatre les desigualtats de gènere, però estem preparats per superar aquest gran repte amb èxit i, en aquest sentit, sabent que els ajuntaments són les institucions més properes a la  ciutadania, fem públic el nostre ferm compromís de treballar per un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere amb ànims d’eradicar definitivament aquesta lacra.

Darrera actualització: 04.03.2022 | 13:39