Consell Municipal de la Solidaritat de Calella

Concepte

És un òrgan consultiu i de participació que permet recollir l’opinió de les persones i entitats relacionades amb aquest camp, proposar línies conjuntes d’actuació i fer un seguiment de la política que es porta a terme des de l'àrea de Política Social i Solidaritat de l’Ajuntament de Calella.

Funcions

 • Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament en matèria de Solidaritat i Cooperació internacional i alhora rebre informació prèvia de les propostes i acords municipals que facin referència a aquests temes.
 • Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament la proposta de distribució dels recursos que aquest destini en el pressupost anual al Fons de Solidaritat.
 • Promoure la participació i l’actuació coordinada amb els ciutadans, les entitats, centres d’ensenyament i tots els agents relacionats amb aquest camp per difondre la solidaritat com a element imprescindible per aconseguir la pau i l’estabilitat social.
 • Analitzar i estudiar actuacions davant de situacions d’injustícia que es viuen a Calella i a la resta del món.
 • Participar en altres organismes municipals, per a analitzar-ne les seves implicacions en els aspectes socials.
 • Elaborar un pla de treball del Consell amb una previsió anual i fer-ne una revisió al final de l’exercici.
 • Propiciar mitjans de debat i reflexió proposats per les persones i entitats membres en forma de xerrades, col·loquis, exposicions...
 • Denúncia dels costums socials contraris als drets humans, així com donar suport a les campanyes que en aquest sentit portin a terme altres organismes municipals o supramunicipals.
 • Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb què han estat utilitzats els recursos assignats a cada finalitat.
 • Donar suport a les iniciatives que duguin a terme les ONGs locals i entitats solidàries presents al Consell.
 • Treballar l’agermanament amb poblacions del Sud.

Composició

 • Un representant de l’equip de govern essent el més indicat el regidor/a de Serveis Socials i Solidaritat.
 • Representants dels grups polítics amb secció local al municipi.
 • Representants de les ONGs solidàries amb representació local que hauran de complir:
  • Contemplar en els seus objectius estatutaris la solidaritat i cooperació internacional.
  • Ser un grup local consolidat.
  • Estar registrat com a entitat al registre municipal d’entitats o al Registre de la Generalitat.
 • Un representant del professorat de cada centre d’educació primària i secundària de la població a proposta dels Consells Escolars respectius.
 • Representants d’altres entitats que, no treballant directament en el camp de la solidaritat porten a terme accions que hi estan relacionades.
 • Un representant del Pla Intermunicipal d’Immigració de l’Alt Maresme.
 • Persones que no pertanyen a cap de les entitats esmentades anteriorment però que a causa de la seva trajectòria personal és interessant que en formin part a proposta dels mateixos membres del Consell.

Actes

Darrera actualització: 05.10.2023 | 17:13

Documents

Reunió Consell de Solidaritat setembre 2018
282,63KB
Reunió Consell de la Solidaritat juny 2018
114,49KB
Reunió Consell de la Solidaritat febrer 2018
139,28KB
Reunió Consell de la Solidaritat maig 2018
100,24KB
Reunió Consell de la Solidaritat maig 2018
100,24KB
Reunió Consell de la Solidaritat octubre 2018
76,06KB
Reunió Consell de la Solidaritat 2018
107,15KB
Reunió Consell de la Solidaritat abril 2018
107,15KB
Reunió Consell de la Solidaritat maig 2018
100,24KB
Reunió Consell de la Solidaritat octubre2 2018
76,06KB
Reunió Consell de la Solidaritat gener 2019
759,44KB
Reunió Consell de la Solidaritat abril 2019
694,81KB
Reunió Consell de la Solidaritat juny 2019
695,12KB
Reunió Consell de la Solidaritat juliol 2019
596,61KB
Reunió Consell de la Solidaritat octubre 2019
617,76KB
Reunió Consell de la Solidaritat octubre 2019
617,76KB
Reunió Consell de la Solidaritat gener 2020
747,95KB
Reunió Consell de la Solidaritat maig 2020
615,03KB
Reunió Consell de la Solidaritat juliol 2020
746,3KB
Reunió Consell de la Solidaritat novembre 2020
589,35KB
Reunió Consell de la Solidaritat maig 2021
656,5KB
Reunió Consell de la Solidaritat juliol 2021
572,83KB
Reunió Consell de la Solidaritat octubre 2021
572,99KB
Reunió Consell de la Solidaritat febrer 2022
686,85KB
Reunió Consell de la Solidaritat abril 2022
723,34KB
Reunió Consell de la Solidaritat juliol 2022
695,91KB
Reunió Consell de la Solidaritat novembre 2022
706,48KB
Reunió Consell de la Solidaritat gener 2023
700,98KB
Reunió Consell de la Solidaritat maig 2023
76,24KB
Reunió consell de solidaritat setembre 2023
82,59KB
resum-reunio-consell-02.09.2015
166,66KB
resum-reunio-consell-24.03.2015
110,24KB
resum-reunio-consell-26.10.2015
70,5KB
resum-reunio-consell-27.01.2015
95,91KB
resum-reunio-consell-28.05.2015
70,58KB
resum-reunio-consell-21.01.2016
124,94KB
resum-reunio-consell-solidaritat-10-03-2016
164,05KB
resum-reunio-consell-solidaritat-10-10-2016
86,72KB
resum-reunio-consell-solidaritat-14-06-2016
117,22KB
resum-reunio-consell-solidaritat-14-11-2016
67,49KB
resum-reunio-consell-solidaritat-14-12-2016
59,94KB
Resum_reunia3_Consell_4-9-2017
65,71KB
Resum_reunia3_Consell_5-10-2017
82,34KB
Resum_reunia3_Consell_12-12-2017
58,85KB
Resum_reunia3_Consell_13-03-2017
184,89KB
Resum_reunia3_Consell_14-06-2017
128,71KB
Resum_reunia3_Consell_24-04-2017
135,28KB
resum-reunio-consell-solidaritat-31-01-2017
163,26KB