3-3 Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres

Darrera actualització: 20.08.2021 | 07:33