Subvenció sobre l'import de l'IBI (Impost sobre Béns Immobles)

Subvenció econòmica per al pagament de l'IBI per els titulars d'habitatge habitual, que estiguin empadronats a Calella i que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica.

Es pot sol·licitar fins al 8 de novembre de 2023. 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de 30 dies, a partir de la finalització del termini de sol·licitud
La resolució final es notificarà de forma individual als interessats/es que hauran d’acceptar-la expressament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Va dirigit concretament a persones perceptores de:
- Pensions no contributives.
- Subsidis per desocupació.
- Ajuda familiar
- RAI (Renda Activa d’Inserció)
- RGC (Renda Garantida de la Ciutadania) o IMV (Ingrés Mínim Vital)
- Famílies monoparentals
- Famílies nombroses
- Altres persones que hagin esgotat totes les prestacions.

Sempre que els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a 1,5 vegades IRSC

Cal aportar:

 • Documentació necessària:

  1. Còpia DNI/NIE en vigor de la persona sol•licitant i de les persones empadronades al domicili.
  2. Documentació acreditativa dels ingressos de totes les persones empadronades a l’habitatge dels últims 12 mesos: nòmines, certificacions de pensions, certificat d’ajut familiar i/o prestacions del SEPE, certificat PIRMI/Renda Garantida, IMV i/o altres ingressos.
  3. En cas de persones que no disposin de cap font d’ingressos, cal aportar certificat negatiu de la Seguretat social, SEPE i Generalitat de Catalunya.
  4. En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de prestació d’atur, amb indicacions, si és el cas, de l’import. En cas de no ser perceptors de prestació d’atur, a més, certificat de vida laboral.
  5. Qualsevol altra documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i la naturalesa dels mateixos.
  6. Documentació acreditativa de la titularitat del l’immoble per part del sol·licitant.
  7. Documentació acreditativa dels vehicles que tingui en propietat el/la sol·licitant i les persones que convisquin amb ell/a.
  8. Carnet de família monoparental i/o família nombrosa vigent
  9. Full de sol·licitud de transferència bancaria i/o certificat bancari de titularitat del compte.

 • Sol·licitud subvenció IBI

Canals de tramitació:

 • Telefònicament

  Tel: 937 661 552 (només per a consultes sobre el tràmit) ()

 • Presencial

  1. Fàbrica Llobet-Guri C. Sant Pere, 152 De dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 h Dilluns tarda de 16.00 a 18.30 h

 • Presencial

  2. Oficina d'Atenció Ciutadana Pl. de l’Ajuntament, 1-3 IMPRESCINDIBLE CITA PRÈVIA. Per sol·licitar-la caldrà accedir al tràmit relacionat al peu.

Àrea de Política Social

c. Sant Jaume, 339 (Fàbrica Llobet-Guri) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 661 552
Adreça electrònica: aj035.serveissocials@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.30 h, i dilluns tarda de 16.30 a 18.30 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 23.10.2023 | 12:09