Treballadors i treballadores i persones en situació d'atur

Tràmit excepcional d’inscripció com a demandant d’ocupació al SOC

Preguntes freqüents en cas de trobar-se en situació d’atur i tràmits a seguir

Preguntes freqüents en relació amb les Oficines de Treball: renovació de demandes d’ocupació, sol·licituds de prestacions i tramitacions de la Renda Garantida de Ciutadania

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària del COVID-19

Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació al COVID-19

Guia sobre mesures laborals excepcionals aprovades pel Reial Decret-llei 8/2020: mesures de promoció del teletreball, dret d’adaptació horària i reducció de jornada, mesures per a la tramitació de procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada, ampliació de la protecció per desocupació en persones afectades per ERTO, beneficis de la desocupació per a persones contractades a temps parcial i fixes-discontínues, pròrroga automàtica de la prestació i subsidi per desocupació sense necessitats de desplaçament a l’Oficina de Treball

Preguntes freqüents en l’àmbit de la seguretat laboral: subministrament d’EPIs a treballadors, no compliments de normativa, mesures especials previstes per a centres de treball

Aprovació de nous subsidis extraordinaris per falta d’activitat per a les persones treballadores de la llar i per a persones treballadores amb contractes temporal d’almenys dos mesos de durada que s’hagi extingit durant l’estat d’alarma i no hagin cotitzat suficient per accedir a la prestació per desocupació

Nou telèfon gratuït per a tràmits i consultes: com donar d’alta una demanda d’ocupació, RGC, tràmits i consultes que normalment es realitzen des d’una Oficina de Treball.

Tramitació de les prestacions per desocupació en casos de fi de contracte o acomiadament

Tramitació de la prestació per desocupació en cas d'estar afectat/da per un ERTO (cas de no haver estat inscrit/da amb anterioritat a l'Oficina de Treball)

Pròrroga automàtica de la prestació i subsidi per desocupació

Renovació de demandes d'ocupació

Casos excepcionals de persones treballadores fixes discontínues que no s'han pogut reincorporar a la feina

Borses de treball per afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari durant la vigència de l'estat d'alarma

Darrera actualització: 27.08.2021 | 12:27
Darrera actualització: 27.08.2021 | 12:27