Sol·licitud d’inscripció a la Fira del Llibre i la Rosa de Calella com a expositors

La Fira del llibre i la rosa organitzada per l’Àrea d’Economia Local – Fires de l’Ajuntament de Calella és una acció de dinamització comercial i participació ciutadana destinada a promoure la venda de llibres, roses i a difondre la cultura popular el dia 23 d’abril. L’activitat inclou activitats de divulgació i promoció de la cultura i activitats lúdiques i infantils, entre d’altres.

Documentació

  • Sector professional (llibreters, editors i floristes agremiats i/o amb llicència principal d’activitat amb centre de treball a Calella): presentació del certificat censal d’activitat econòmica. 
  • Sector entitats (entitats i associacions sense ànim de lucre del sector educatiu, social, polític i cultural amb seu a Calella): presentació del codi d’inscripció del Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Calella
  • Sector educatiu (centres escolars amb serveis actius a Calella): ser un centre registrat, al Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Cost

Les parades de la Fira del llibre i la rosa en motiu de la Diada de Sant Jordi, es regeixen segons l’Ordenança fiscal núm. 3-7, que regula la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic respecte a les ocupacions ocasionals establert en 1,20 € per dia i m2 a ocupar, amb una tarifa mínima de 15,03 €Les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al registre d’entitats municipal (REM) quedaran exemptes de pagament de la taxa d’ocupació de la via pública, sempre que les mides demanades no accedeixin els 4 metres lineals.

Un cop acceptats, els sol·licitants hauran de liquidar la taxa per a l’ocupació de la via pública, segons els metres quadrats sol·licitats, abans del dia 11 d’abril de 2023. A la liquidació caldrà que consti el concepte pel qual es fa l'abonament.

Quan es dóna resposta:

En el termini màxim d’un mes i sempre abans de la celebració de la Fira.

L’Ajuntament comunicarà per via telemàtica a les empreses, entitats i centres escolars sol·licitants la resolució relativa a la seva sol·licitud. Aquells participants que no hagin presentat la documentació acreditativa dins el termini estipulat, s’entendran com a desestimats.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones físiques o jurídiques que compleixin amb les requisits del seu sector exposats al punt 3. Condicions i requisits de les Bases Reguladores.

Les sol·licituds es podran presentar des del dia 6 de març al dia 6 d’abril, ambdós inclosos.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 06.03.2023 | 13:38