Beques de material didàctic escolar i/o casal d’estiu (Ajuntament) i Menjador Escolar (Consell Comarcal Maresme) 2022/2023

L'objecte de la convocatòria és ajudar als nens/es en edat escolar empadronats al municipi, i que tinguin dificultats socials i econòmiques, per tal que puguin gaudir d'un ajut econòmic per a l’adquisició de llibres escolars, per l’accés a activitats d’estiu i al menjador escolar. 

La presentació de sol·licituds es podrà fer del 9 al 20 de maig

Ajuts econòmics per Material Didàctic Escolar:

Són ajuts econòmics destinats a subvencionar part del cost de l’adquisició dels llibres escolars i materials didàctics en etapa infantil, de Primària i ESO

Ajuts econòmics del Casal d’Estiu:

Són ajuts econòmics destinats a subvencionar una part de les quotes de Casal d’Estiu dels mesos de juliol i agost. 

Ajuts econòmics per menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Maresme:

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els nens/es empadronats a Calella que estiguin escolaritzats en centres d’educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària obligatòria. És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar. 

Es pot consultar més informació sobre aquests ajuts al web del Consell Comarcal del Maresme.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

Les notificacions relacionades amb les beques de material didàctic i de casal, es recolliran a l'àrea de Política Social, Fàbrica Llobet-Guri (1a planta) a partir del dia 20 de juny en el següent horari:
de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 h i dilluns de 16.00 a 18.00 h.

En el cas que es tracti de la beca de menjador escolar, el Consell Comarcal del Maresme informarà directament a les escoles.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els progenitors i/o tutors d’infants del municipi de Calella i en edat escolar que compleixin els requisits establerts a:
- Bases reguladores de la convocatòria del Consell Comarcal del Maresme, d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2022/2023
- Bases reguladores per a la concessió dels ajuts individuals de material didàctic escolar i casals d'estiu, per famílies amb necessitats socioeconòmiques aprovades per Junta Govern Local el passat 20 d'abril de 2022

La presentació de sol·licituds es podrà fer del 9 al 20 de maig

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  - Instància de sol·licitud de beques municipals que trobareu adjunt a aquest tràmit.
  - Sol·licitud ajut de menjador, si escau.
  - Còpia dels DNI/NIE de tots membres de la unitat de convivència (1 pàgina)
  - Còpia dels extractes bancaris de tots els comptes dels últims sis mesos.
  - Còpia de tots els ingressos dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud, dels majors de 16 anys del domicili.
  - En cas de no percebre cap ingrés, serà necessari aportar el certificat
  negatiu d'ingressos OTG, declaració jurada d'ingressos
  - Resguard de pagament del casal/activitat d'estiu. En cas de sol·licitud de casal.
  - En cas de separació/divorci còpia de l'apartat pensió aliments de la sentència. En cas d'incompliment de pagament, denúncia corresponent.
  - Còpia del certificat legal de disminució, emès pel CAD.
  - Còpia del carnet de familia monoparental/familia nombrosa o resolució acolliment DGAIA, vigent.

 • Sol·licitud beques municipals

 • Beques de menjador CCM

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Recull, revisió i registre de la documentació aportada a l'Àrea de Política Social, a les aules del Centre Obert, de 9.30 a 13.00 h.

Àrea de Política Social

c. Sant Jaume, 339 (Fàbrica Llobet-Guri) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 661 552
Adreça electrònica: aj035.serveissocials@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.30 h, i dilluns tarda de 16.30 a 18.30 h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 30.06.2022 | 10:08