Beques de llibres escolars i casal d’estiu (Ajuntament) i menjador escolar (Consell Comarcal Maresme) 2023/2024

L'objecte de la convocatòria és el de poder oferir un suport als infants en edat escolars, que estiguin cursant els estudis d’educació infantil, primària i/o secundària obligatòria, del municipi de Calella, que tinguin dificultats socials i econòmiques, per tal que puguin gaudir d'un ajut econòmic, d’una part del cost total per a destinar a l’adquisició de llibres escolars i per activitats d’estiu.

Els ajuts econòmics són una eina que els Serveis Socials Bàsics, utilitzen per poder treballar amb les famílies aspectes educatius, de prevenció de risc social i de tractament dels seguiments socials.

La presentació de sol·licituds es podrà fer del 10 al 19 de maig

Ajuts econòmics per Llibres Escolars:

Són ajuts econòmics destinats a subvencionar part del cost per l’adquisició dels llibres d’educació primària i ESO (Educació Secundària Obligatòria)

Amb aquests tipus d’ajuts es pretén:

 • Afavorir la integració del nen/a a l’escola
 • Prevenir el fracàs escolar
 • Prevenir l’absentisme escolar
 • Facilitar el procés d’aprenentatge del menor

Ajuts econòmics del Casal d’Estiu:

Són ajuts econòmics destinats a subvencionar una part de les quotes de les activitats d’Estiu. Menors nats entre el 2019 i el 2007.

Amb aquests tipus d’ajuts es pretén:

 • Potenciar el desenvolupament evolutiu de l’infant i la sociabilitat per afavorir l’educació integral en el seu temps de lleure.
 • Cobrir l’atenció de l’infant durant l’estiu, sempre que la família no pugui per motius econòmics, personals socials, laborals, etc.
 • Facilitar la inserció laboral dels pares.

Ajuts econòmics per menjador escolar atorgats pel Consell Comarcal del Maresme:

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els nens/es empadronats a Calella que estiguin escolaritzats en centres d’educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària obligatòria. És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar.  

Es pot consultar més informació sobre aquests ajuts al web del Consell Comarcal del Maresme.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

Les notificacions relacionades amb les beques de material didàctic i de casal, es recolliran a l'àrea de Política Social, Fàbrica Llobet-Guri (1a planta) a partir del dia 27 de juny en el següent horari:
de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 h i dilluns de 16.00 a 18.00 h.

En el cas que es tracti de la beca de menjador escolar, el Consell Comarcal del Maresme informarà directament a les escoles.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els progenitors i/o tutors d’infants del municipi de Calella i en edat escolar que compleixin els requisits establerts a:
- Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2023/2024.
- Bases reguladores per a la concessió d'ajuts individuals de llibres escolars i casals d’estiu, per famílies amb necessitats socioeconòmiques aprovades per Junta Govern Local el passat 19 d’abril de 2023.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  - Instància de sol·licitud de beques municipals que trobareu a l'apartat de documentació a aportar.
  - Sol·licitud ajut de menjador si escau.
  - Còpia dels DNI/NIE de tots membres de la unitat de convivència (1 pàgina)
  - Còpia dels extractes bancaris de tots els comptes dels últims sis mesos.
  - Còpia de tots els ingressos dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud, dels majors de
  16 anys del domicili.
  Documentació específica
  - Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció
  General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  - Conveni, sentència de divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al
  domicili, però estigui en el document d’empadronament, o l’acta final de mediació
  del Departament de Justícia.
  - Certificat legal de disminució, emès pel CAD.

 • Sol·licitud beques municipals

 • Beques de menjador CCM

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud del 10 al 19 de maig de forma presencial a través del registre general d’entrada de l’Àrea de Política Social dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h, també, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia. A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà no es revisarà la documentació, només es farà el registre.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea de Política Social

c. Sant Jaume, 339 (Fàbrica Llobet-Guri) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 661 552
Adreça electrònica: aj035.serveissocials@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.30 h, i dilluns tarda de 16.30 a 18.30 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 08.05.2023 | 13:48