Autorització per fer foc i activitats amb risc d'incendi forestal

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) definits a l'article 2 de la llei 6/1988 i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mata guspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

La resposta queda supeditada a la resolució que emeti el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya el qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

Quin cost té:

No té cap cost.

Quan es dóna resposta:

La resposta queda supeditada a la resolució que emeti el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya el qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perfil d'incendi.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tots els ciutadans que volen realitzar cremes o focs d'esbarjo en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la llei 6/1988 i a la franja de 500 m. que els envolta, entre el 15 de març i el 15 d'octubre.
Es pot sol·licitar del 15 de març al 15 d'octubre.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal portar el formulari personalment a alguna d'aquestes dues adreces: Oficina Comarcal del Maresme Avinguda de Beniamino Farina, 135 (Edifici del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental) 08340 Vilassar de Mar amaresme.daam@gencat.cat Telèfon 937 540 390 Horaris: de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h (disposa de servei de cita prèvia) Serveis territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Barcelona Av. Meridiana, 38 08018 Barcelona ssttbarcelona.daam@gencat.cat Telèfon 934 092 090 Horaris: de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.

Darrera actualització: 23.08.2021 | 18:37