Procés de selecció per a la creació d'un borsa d'AUXILIARS ADMINISTRATIUS

EL PERIODE DE PRESENTACIÓ D'INSTANCIES ÉS DE 20 DIES NATURALS I COMENÇARÀ A L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA (BOP 07/08/2023).

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ES DEL 08/08/2023 AL 27/08/2023 AMBDOS INCLOSOS.

Els candidats/tes han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model normalitzat de participació en processos de selecció que es troba a disposició dels candidats a la pàgina web de la corporació: https://www.calella.cat/media/repository/tramits/Proces_seleccio.pdf
  • DNI/NIE
  • Certificat de coneixements de nivell de català (certificat C1) o d’aquells certificats, títols o diplomes que la normativa vigent reconeix com a equivalents. En cas de no presentació els aspirants hauran de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana (nivell C1), i es podrà acreditar el seu coneixement fins el dia de realització de la prova de nivell.

No hi ha taxes en aquesta convocatòria.

 

Darrera actualització: 15.11.2023 | 11:07