Consulta pública prèvia de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable als usos de l'aigua potable i als usos de l'agua en situació de sequera

Per tal de donar compliment al què estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a consulta pública prèvia l’elaboració d’aquest projecte normatiu, amb la finalitat de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives del municipi potencialment afectades per la futura norma, en la pàgina web d’aquest Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

  • Termini de presentació de propostes: 15 dies hàbils 
  • Data de publicació: 06/02/2024
  • Les propostes es podran presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Calella.
Darrera actualització: 07.02.2024 | 10:46