Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Govern Local 2023-2027

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb periodicitat setmanal, els dimecres
no festius, a les 13 hores, a les dependències d’aquest ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada
per l’alcalde.

Assisteixen també amb veu i sense vot els regidors/es Soufian Laroussi, Ramon Llamazares i
Vázquez
i Lucia Sánchez Vargas, tindran la condició d’observadores permanents i podran assistir a totes les
Juntes de Govern Local, amb veu i sense vot, assistits per la Secretària general Maria Mercedes Oliva Mena i Cerdà.

Darrera actualització: 22.01.2024 | 20:20
Darrera actualització: 22.01.2024 | 20:20