Guillermo Gomis Monteoliva - Regidor

Data de naixement: 13/03/1968.
Estat civil: casat.
Fills: 2.

Contacte

gomismg@calella.cat

Formació

Administració i Direcció d'Empreses en el sector de Turisme i Telecomunicacions.

Trajectòria professional

Director comercial d'Europe leyser, líder en el sector de turisme a les Illes Balears des de el 1987 fins 1995, responsable del departament de Vendes en telecomunicacions des del 1998 fins el 2019.

Altres càrrecs

Vice-president de Gestvia.

Retribucions i/o indemnitzacions

En concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats (excepte a la Junta de Govern Local) dels que formin part, rep com a indemnització la quantitat de 414,00 € bruts i amb un màxim de 4.968 € bruts anuals.

Darrera actualització: 03.05.2022 | 11:49