Montserrat Mateu Serra - 3a. Tinència d'Alcaldia

Data de naixement: 21/09/68.
Estat civil: casada.
3 fills.

Contacte

montserratmateu@calella.cat

Formació

  • Llicenciada en Filologia hispànica per la UAB.
  • Diplomada en professorat d’EGB i filologia catalana.

Trajectòria professional

  • Monitora colònia de la parròquia
  • Monitora casal estiu Calella
  • Professora Escoles Freta

Altres càrrecs

  • Secretària del Consell Parroquial de Calella.

Retribucions i/o indemnitzacions

En concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats (inclosa la Junta de Govern Local), rep com a indemnització la quantitat de 1.997 € bruts, amb un màxim de 23.968 € bruts anuals.

Darrera actualització: 05.12.2022 | 11:19