Josep Torres Lobato - 2a. Tinència d'Alcaldia

Data de naixement: 17/12/1958
Estat civil: solter.
Sense fills.

Contacte

joseptorres@calella.cat

Formació 

Diplomat en Magisteri, Llicenciat en Geografia i Història i Diplomat d'estudis avançats en Història Contemporània.

Trajectòria professional

Mestre de 1981 a 1993, professor de secundària de 1993 a 2019.

Altres càrrecs

  • President del Consell d’Administració de Gestvia
  • Conseller del Consell d’Administració de Gestaigua
  • Membre del Consell Rector del Corporació de Salut del Maresme i La Selva
  • Membre de la junta del grup teatral Joventut Artística de Calella

Retribucions i/o indemnitzacions

En concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats (inclosa la Junta de Govern Local), rep com a indemnització la quantitat de 1.997 € bruts, amb un màxim de 23.968 € bruts anuals.

No rep cap altra retribució ni indemnització pels altres càrrecs.

Darrera actualització: 24.05.2022 | 13:23