Josep Gibert Gurri - 4a. Tinència d'Alcaldia

Data de naixement: 01/10/1947.
Estat civil: casat amb dos fills.

Contacte

josepgibert@calella.cat

Formació

  • Estudis de Dret (2001-2007) UOC (Universitat Oberta de Catalunya) amb 151 crèdits aprovats dels 300 que constava la llicenciatura).
  • Diplomatura Direcció d’Empreses Turístiques (1977-1978) Escola de Turisme Ferran Agulló de Girona.
  • Alemany (nivell mitjà) Anglès (nivell mitjà-alt).
  • Comptabilitat: Diploma del “Institut Inter” (1975).

Trajectòria professional

  • Director comercial: “GHT Hotels” de Calella (1986-2012).
  • Director: Hotel Balmes de Calella (1975-1986).
  • Cap de Recepció: Hotel Balmes de Calella (1969-1975).
  • Feines diverses: Fàbrica Tèxtil Antonio Janer de Calella (1961-1967).

Altres càrrecs

  • Des del desembre de 2016 fins al desembre de 2021 he estat el President de la Cooperativa l’Amistat de Calella.

Retribucions i/o indemnitzacions

En concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats (inclosa la Junta de Govern Local), rep com a indemnització la quantitat de 1.997 € bruts, amb un màxim de 23.968 € bruts anuals.

No rep cap altra retribució ni indemnització pels altres càrrecs.

Darrera actualització: 25.04.2023 | 12:12