Àrea de Transparència

Presentació

La definició d’un “Bon Govern” s’entén des d’un vessant de projecció interna; és a dir, pretén millorar el funcionament del Govern i de l’Administració pública en el seu conjunt, sobretot mitjançant eines que permetin una administració pública més eficient, èticament sòlida, transparent i, en fi, ben organitzada, alineant correctament política i gestió. 

Ara bé els sistemes de govern estan evolucionant cap a lògiques més interactives amb la ciutadania, i cap a una relació més bidireccional amb els ciutadans. I és en aquest context on l’expressió de “Bona Governança” representa una visió ampliada de les estructures governamentals i de la forma de relacionar l’Administració local amb la ciutadania. La Bona Governança pretén articular canals d'escolta activa i de participació dels ciutadans en les polítiques públiques locals. A través d'una sèrie d'instruments, entre els quals es troba la Transparència en les seves diferents facetes, l’ajuntament posarà a disposició de la ciutadania un ampli ventall de recursos per establir aquest "diàleg permanent", entre els quals cal incloure els mecanismes de participació i col·laboració ciutadana, així com tots els recursos tecnològics (Portal de Transparència, accés a la informació pública, xarxes socials, etc.).

Per exercir una Bona Governança caldrà assolir amb èxit els tres eixos següents:

  • Integritat Institucional
  • Govern Obert i Transparència
  • Eficàcia i Eficiència en la gestió dels serveis públics

 

Projectes

  • Gestió de la e-seu de l'Ajuntament de Calella
  • Creació d'un Sistema de Gestió Intern de la Qualitat de Dades
  • Anàlisi i avaluació de l'accessibilitat del web mitjançant la WCAG

Darrera actualització: 22.07.2023 | 01:31